La 6a Transcorredor.

Dosrius 10 Maig del 2015.
(+Info)

Reglament

 

1. Activitat esportiva no competitiva que disposarà de dos circuits de BTT, amb dos avituallaments.


2. El recorregut es realitzarà per camins i corriols oberts al trànsit degudament senyalitzats. Caldrà respectar les normes de circulació.


3. Al finalitzar l’activitat: esmorzar, obsequi commemoratiu i sorteig de regals. Els primers i les primeres en completar la pedalada llarga rebran un obsequi.


4. La sortida i arribada serà a l’escola el Castell de Dosrius. En aquest punt hi haurà dutxes a disposició dels participants i mànegues per netejar les bicicletes.


5. La pedalada és oberta als majors de 16 anys. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un adult responsable i indicar-ho en el moment de l’entrega de dorsals.


6. El dorsal haurà de situar-se a la part frontal de la bicicleta i ser visible en tot moment.


7. És obligatori l’ús del casc . No podrà prendre la sortida aquell participant que no el dugui.


8. L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que es puguin ocasionar durant la pedalada per part dels inscrits, a tercers i en contra d’ells.


9. En cas d’abandonament de la pedalada, caldrà comunicar-ho a un punt de control.


10. L’organització es reserva el dret de tancar el darrer tram de la pedalada per control horari, així com prendre resolucions relatives al desenvolupament de la pedalada, per qualsevol causa imprevista, no contemplada al reglament.


11. Cal ser respectuós amb el medi ambient, els controls i els altres participants, així com amb el conjunt de propietats per on es circuli.


12. Els propietaris de les finques donen permís de pas exclusiu pel dia de la pedalada, però no ho fan per a la resta de l’any.


13. El fet de participar comporta la cessió dels drets de les imatges preses durant la pedalada a l’entitat organitzadora.


14. L’organització es reserva el dret d’excloure qualsevol participant pel fet de no complir el reglament.


15. Si causes de força major impedissin la celebració de la pedalada el dia indicat, l’organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí entregarà el regal corresponent als inscrits presents, si és que l’organitzador té previst donar regal. En la seva potestat està la possibilitat d’endarrerir la pedalada a una nova data si el calendari i/o les autoritats corresponents ho permeten.


16. Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita. En el cas de detectar aquest fet, l’organitzador es reserva el dret de penalitzar a ambdós participants. És podrà fer intercanvi de participant fins 15 dies abans de la pedalada. Caldrà posar-se en contacte amb la organització a través de transcorredor@cedosrius.cat


17. S’acceptaran devolucions per causa mèdica (caldrà presentar justificant mèdic). Pel que fa a les devolucions sense causa mèdica, s’acceptaran fins 15 dies abans de la pedalada, després d’aquesta data no es retornarà l’import de la inscripció.


18. L’entrega de l’obsequi serà presencial, en cap cas es farà d’altra forma. Si la recollida es delega en terceres persones, caldrà presentar una autorització signada pel participant indicant a qui delega, acompanyada d’una fotocòpia del DNI del participant i de la persona que recull l’obsequi.


19. El fet de participar comporta el coneixement i acceptació del reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, derivats dels danys que es puguin ocasionar durant la pedalada.