Revisió General

30
Neteja, greixatge, frens, pressió pneumàtics, transmissió, suspensió.
 

Per a més informació: